Historia fabryki

franz_ramischPrzędzalnia i tkalnia Franciszka Ramischa powstawała stopniowo od 1889 roku. Początkowo, od 1879 r., Ramisch prowadził ręczną tkalnię wyrobów bawełnianych i zatrudniał 8 robotników, którzy produkowali około 10 tys. chustek. W 1889 r. fabryka miała już maszynę parową i 64 krosna mechaniczne, zatrudniała 70 robotników. Projekt pierwszych budynków wykonał architekt miejski Hilary Majewski.  W 1893 r. wybudowano przędzalnię według projektu Fryderyka Miksa, a w późniejszych latach wzniesiono dodatkowe budynki, zaprojektowane przez Franciszka Chełmińskiego, z zastosowaniem dekoracji secesyjnych. Fabryka wypełniła przestrzeń pomiędzy ulicami Piotrkowską i Mikołajewską (dzisiejsza Sienkiewicza) na szerokości 3 działek osadniczych. W 1897 r. pracowało w niej 227 robotników, a w 1905 r. – 452, firma wykazywała wtedy 545 tys. rubli rocznego obrotu. I wojna światowa przyniosła zniszczenie maszyn, głównie krosien.

W 1924 r. powstała Spółka Akcyjna – Fabryka Wyrobów Bawełnianych „Franciszek Ramisch”, o kapitale 1 068 tys. zł. Produkcja firmy ograniczała się do przędzy bawełnianej, przędzalnia wyposażona została w 23 tys. wrzecion cienkoprzędnych i 4 520 wrzecion niciarkowych. Zatrudnienie w 1935 r. wynosiło około 500 osób.

W pomieszczeniach udostępnionych przez Ramischów mieściły się biura utworzonego w 1929 r. Zrzeszenia Producentów Przędzy Bawełnianej w Polsce. działali w nim m.in.: Gustaw Geyer, Stefan Osser, Arno Kindermann, Paweł Biedermann, Aleksander Piwkowski, Leon Albrecht.

Po upaństwowieniu mieściły się tu Łódzka Przędzalnia Przemysłu Bawełnianego, a później Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. gen. Waltera. Od 1999 r. budynki fabryczne są wykorzystywane przez różne firmy. Pod koniec 2011 r. firma OPG Orange Property Group, właściciel terenu przy Piotrkowskiej 138/140, uruchomił projekt OFF Piotrkowska.

Oprac. na podstawie: Jacek Kusiński, Ryszard Bonisławski, Maciej Janik „Księga fabryk Łodzi”, Wydawnictwo Jacek Kusiński, Łódź 2010.